Navigace

Obsah

Rozvoj venkova

je

dobrovolný svazek obcí 

Adamov, Bratčice, Drobovice, Horky, Hostovlice, Potěhy a Tupadly,

   který vznikl za účelem vybudování a provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

 

čistička

 

Výkonné orgány - Výbor  DSO - ROZVOJ VENKOVA

 

Předseda DSO   Martina Hamsová DiS.,  Drobovice

Místopředseda DSO   Pavel Štainer, Tupadly

Místopředseda DSO   Anna Doležálková, Adamov

Předseda KV DSO   Martin Kupera, Bratčice

Člen KV DSO   Bc. Zuzana Musilová, Hostovlice

Člen KV DSO   Pavel Cháma DiS, Horky

 

Servis v případě poruchy

zajišťuje

 p. Petr Paulus     775105452   p. Josef Kupera  728654166